LOGISTYKA

Nowoczesne rozwiązania takie jak JUST IN TIME (JIT), KANBAN i CONSIGNMENT WAREHOUSE są naturalną częścią naszych projektów logistycznych. W przypadku większych i długoterminowych projektów jesteśmy w stanie stworzyć siedzibę firmy bezpośrednio w miejscu realizacji, wraz z jej obsługą.

Just in time (JIT)

Szybka i niezawodna dostawa materiałów opakowaniowych w oparciu o Twoje potrzeby. Dostarczamy na czas zgodnie z dokładnymi wymaganiami. Oczywiście używamy systemu EDI do wydajnej i płynnej komunikacji.

Just in time logistika

Kanban

Wydajny wizualny system zarządzania zadaniami oparty na zasadach lean manufacturing. Używamy tego systemu do optymalizacji i usprawnienia zarządzania projektami w branży opakowań.

Kanban

Magazyn konsygnacyjny

Przechowywanie materiałów, półproduktów lub gotowych produktów, za które płaci się dopiero po ich faktycznym wykorzystaniu.

Konsignační sklad