VLASTNÉ BALENIE

Komplexné presuny zložitých jedinečných výrobkov alebo výrobných jednotiek sú prirodzenou súčasťou služieb PILOUS. Je to vďaka našim špičkovým odborníkom, nekonečným možnostiam prispôsobenia našich obalových riešení a schopnosti zabezpečiť najvhodnejšiu prepravu vrátane potrebných dokumentov, certifikátov a záruk.
Ako vyzerá náš postup napríklad pri presune výrobnej linky?

Balení na zakázku
1.
Obaly na míru
2.
3.
4.
5.