TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

Inovácie sú hnacou silou úspechu spoločnosti Pilous. Naše vlastné vývojové centrum nám umožňuje pružne reagovať na akékoľvek požiadavky zákazníkov a meniť prevládajúce stereotypy na trhu. Tento proces je postavený na troch pilieroch:

Softvérový návrh obalov

Navrhujeme a vizualizujeme nové obaly pomocou najmodernejších softvérových nástrojov a technológií.

Dizajnové workshopy

Naše dizajnérske workshopy premenia nápady a vizualizácie na konkrétne prototypy obalov.

Testovanie obalov

Naše testovacie centrum overuje splnenie požadovaných vlastností našich obalov.