VÝVOJ A OPTIMALIZÁCIA OBALOV

Pri vývoji alebo optimalizácii obalov si zakladáme na systematickom prístupe, ktorý vždy vychádza z presnej analýzy požiadaviek a parametrov zákazníka. Celý proces možno zhrnúť do štyroch krokov.

1.
2.
3.
4.