LOGISTIKA

Moderní řešení, jako JUST IN TIME (JIT), KANBAN a KONSIGNAČNÍ SKLAD 
jsou přirozenou součástí našich logistických projektů. 
V případě těch větších a dlouhodobějších jsme schopni zřídit 
provozovnu přímo v místě realizace, včetně jejího personálního obsazení.

Just in time (JIT)

Nové obaly navrhujeme 
a vizualizujeme s pomocí špičkových 
softwarových nástrojů a technologií

Kanban

Vlastní vývojové dílny 
přetvoří nápady a vizualizace 
v konkrétní prototypy obalů

Konsignační sklad

Naše testovací centrum 
ověřuje splnění požadovaných 
vlastnosti našich obalů