LOGISTIKA

Moderní řešení, jako JUST IN TIME (JIT), KANBAN a KONSIGNAČNÍ SKLAD 
jsou přirozenou součástí našich logistických projektů. 
V případě těch větších a dlouhodobějších jsme schopni zřídit 
provozovnu přímo v místě realizace, včetně jejího personálního obsazení.

Just in time (JIT)

Rychlé a spolehlivé dodávky obalového materiálu na základě vašich potřeb. Dodáváme v přesně stanoveném čase podle vašich požadavků. Samozřejmostí je využití EDI systému pro efektivní a bezproblémovou komunikaci.

Just in time logistika

Kanban

Efektivní vizuální systém správy úkolů podle principů štíhlé výroby. Tento systém využíváme k optimalizaci a zefektivnění správy projektů v oblasti obalového hospodářství.

Kanban

Konsignační sklad

Skladování materiálu, polotovarů nebo hotových výrobků, za které platíte až po jejich skutečném využití.

Konsignační sklad