VÝVOJ OBALŮ
A JEJICH OPTIMALIZACE

Při vývoji či optimalizaci obalů si zakládáme na systematičnosti, 
která vždy vychází z precizní analýzy zákazníkových požadavků 
a parametrů. Celý proces můžeme shrnout do čtyř kroků.

1.
2.
3.
4.